Γνωσιακή Βάση

4. What is a "dropped" email?

dropped emails

When an email account to which you're sending produces a bounce (most of the times, because it's non-existent), our system puts it automatically in the "bounce report" folder.

Hence, all future emails addressed to this account (and all others which has produced a similar error) won't be actually sent - and labeled as "dropped" by our system.

This happens because keeping on sending to non-existent addresses is utterly useless, and harms both your delivery rate and our servers.

That said, if you need to deliver anyway your message to a dropped account (for instance because it's existent and it's been dropped because of a temporary issue), you can do that simply erasing it from the bounce report.

Διαβάστε Επίσης

31. How can I submit a support ticket? (Προβολές: 135509)
31. How can I submit a support ticket? (Προβολές: 135509)
35. Why my free account has been closed? (Προβολές: 133924)
35. Why my free account has been closed? (Προβολές: 133924)
36. How can I change my password? (Προβολές: 134774)
36. How can I change my password? (Προβολές: 134774)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου