Γνωσιακή Βάση

server smtp service - smtp service - 8. How can I cancel the auto-renewal of my plan?

FAQ

8. How can I cancel the auto-renewal of my plan?

If you have paid via 2Checkout, go to your account page and login with your order number and email, then go to the "My Services" area. Once there, simply click "Stop automatic license renewal" beneath each product that has this option enabled.

If you have paid via Amazon, please contact us and we will deactivate your auto-renewal in minutes.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Διαβάστε Επίσης
31. How can I submit a support ticket?
There's two way to submit a ticket to get support from our staff. 1. From your Dashboard click on the orange button...
Προβολές: 95424
32. How can I get notified of my bounce?
It’s easy: from your Dashboard, click on “Settings” and then “Global Settings”... ... then...
Προβολές: 95030
Τι γίνεται αν θέλω να ακυρώσω το μηνιαίο μου πακέτο;
Για να διασφαλιστεί η...
Προβολές: 183249
Τι είναι η "Βασική Υπηρεσία";
Η "Βασική...
Προβολές: 199154