Γνωσιακή Βάση

22. I have renewed my plan, but the email counter hasn't updated yet. Why?

The counter in the dashboard that keeps track of the number of sent messages out of your plan is updated only after having sent an email.

Then simply send an email to see the counter updated with the availability of the new plan.

Διαβάστε Επίσης

36. How can I change my password? (Προβολές: 124495)
36. How can I change my password? (Προβολές: 124495)
19. Privacy Policy (Προβολές: 304371)
19. Privacy Policy (Προβολές: 304371)
13. Do you offer a Free Trial? (Προβολές: 177077)
13. Do you offer a Free Trial? (Προβολές: 177077)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου