1. Μέγιστη Ικανότητα Απόληψης
  2. Συμβατότητα Anti-spam
  3. Παράκαμψη περιορισμών των ISP
  • GDPR Regulation?
   We are ready!

   We take the utmost measures and the best practices for data protection.
   Find out more…

Ορισμένοι των πελατών μας

Η turboSMTP είναι ένας παγκοσμίως ηγετικός πάροχος υπηρεσιών SMTP που εξυπηρετεί περισσότερους από 10.000 πελάτες.

Η υπηρεσία μας διανομής είναι ιδανική για διανεμητές λιστών αλληλογραφίας, διαχειριστές διακομιστών αλληλογραφίας κα προγραμματιστές εφαρμογών cloud, αλλά είναι τόσο εύκολη η ενσωμάτωσή της ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθεί και από μικρές επιχειρήσεις και για οικιακή χρήση.