Varför turboSMTP

Det finns viktiga orsaker att använda en professionell SMTP server: tidigare (före skräppoståldern) var skickandet av e-post inte problematiskt, medan det nuförtiden är ytterst viktigt att följa alla reglement för e-postservrar för att undvika att meddelanden hamnar i skräppostmappar eller helt enkelt raderas av andra e-postservrar.

Olika e-postservrar behandlar e-post på olika sätt beroende på SMTP-serverns ryktbarhet, svartlistor och vitlistor.

SMTP servrar som erbjuds av vanliga Internetleverantörer (Internet turbo Provider – DSL internet connection) är inte alltid pålitliga: de använder slumpmässiga IP-adresser och ibland är en eller flera leverantörer svartlistade, vilket kan orsaka problem i skickandet av e-post.

Det värsta är att du kanske inte är medveten om problemet: du skickar ut e-post och får inte veta om de kommer fram eller inte.

Om du dessutom reser och använder olika internetanslutningar såsom WiFi, UMTS/EDGE och dylikt, måste du ändra dina smtp instälnningar varje gång.

…än sen då?

Vi erbjuder en pålitlig och kostnadseffektiv SMTP-tjänst. Vi bevakar konstant svartlistor och koncentrerar oss på att upprätthålla goda förhållanden till stora e-postleverantörer för att hålla vår tjänst vitlistad. Detta betyder att alla e-postservrar känner igen dina meddelanden som säkra och alla dina meddelande levereras.

Vad är de verkliga skillnaderna mellan en vanlig SMTP-server och turboSMTP?

 1. Förbättra leveransen av e-poster, förminska e-postfiltreringen

  Vi strävar aktivt efter att få våra servrar vitlistade av viktiga e-postleverantörer och följer strikt e-postskickarnas bästa praxis och riktlinjer.

 2. Skicka e-post varifrån som helst, när som helst

  Du behöver redigera dina SMTP-inställningar endast en gång, i din e-postklient eller postningsprogram, och du behöver aldrig ändra på dem igen.
  När du än är ansluten till Internet, från din laptop, iPhone eller dator, är du redo att skicka e-post, oberoende av din Internetanslutning eller ditt tillfälleliga läge.

 3. Kringgå Internetleverantörers begränsningar

  Kringgå alla användningsbegränsnigar som Internetleverantörer ställer på sina utgående e-post-tjänster. Internetleverantörer är nuförtiden tvungna att använda kraftiga anti-skräppostfilter för att förhindra skickandet av skräppost, vilket kan leda till att de vägrar skicka dina meddelanden eller blockera dem, oberoende om avsändaren är legitim eller inte.Genom att välja turboSMTP får du njuta av en högre leveransprocent och förbättra mängden post som når mottagarnas inkorg.

 4. Njut av supersnabb leverans

  Vanliga SMTP-servrar blir ofta överbelastade, vilket ofta orsakar fördröjningar eoch/eller fel i e-postleverans. Vår toppmoderna teknologi låter oss leverera din e-post snabbt och pålitligt, vilket garanterar samma nivå av professionell tjänst, alltid.

 5. Håll koll på din e-post

  Granska realtids-grafer och leveransstatistik tillgängligt i din kontohanterings-avdelning. Vårt system cisar dig vilka meddelanden som levererats och låter dig veta varför något visst meddelande inte nått sitt mål.

Frågan är…

Hur betraktar e-postservrar din smtp-server? Pålitlig eller inte?

Om din server inte anses vara pålitlig kommer så gott som alla standare-postservrar att fördröja dina meddelanden och ibästa fall skickas de till en grålista eller till skräppostmappen, i värsta fall förkastas de.

Nuförtiden använder e-postservrar såsom Hotmail, Gmail, Comcast och många andra (det ändras varje dag) strikta regler på grund av användarnas skräppostbeteende, vilket är orsaken att många vanliga meddelanden hamnar i skräppostmappar. 

Om du värderar din e-poster rekommenderar vi starkt att du använder turboSMTP för att kännas igen som pålitlig av e-postservrar och öka leveranskvoten av dina e-poster.

 

Notera att turboSMTP är en utgående e-posttjänst ämnad att hjälpa legitima e-postskickare, inte skräppostare. Kunder som bryter mot vår  Anti-skräppost Policy kommer att få sina konton inaktiverade eller avslutade.