Baza wiedzy

Ci?g tekstowy user = @ user.com turbo-smtp.com; zamiast; <user@userdomain.com>

Ten ci?g tekstowy nie jest rezultatem b??du. Ale zawiera informacj? o us?udze wykorzystanej do wys?ania zwyk?ego emaila. Gdy korzystasz z us?ugi SMTP, domy?lne ustawienie klienta email Outlook, upewnij si?, ?e ta informacja jest widoczna dla odbiorcy emaila. Jedyna dost?pna akcja to usuni?cie z ci?gu tekstowego, nazwy u?ytej us?ugi (w tym przypadku „turbo SMTP”). Z zalet tego dodatku mog? skorzysta? u?ytkownicy, którzy aktywowali us?ug? „Bia?ej etykiety”.


Czy odpowiedź była pomocna?

Dodaj do ulubionych
Wydrukuj ten artykuł