Γνωσιακή Βάση

Η γνωσιακή βάση δεδομένων οργανώνεται σε διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε μία κατηγορία από τις ακόλουθες ή ψάξτε στην γνωσιακή βάση δεδομένων για απάντηση στο ερώτημά σας.

’ρθρα

BCCS

The BCCS tool is an effective way to keep track of any email you send out. Enabling this option you will receive automatically a copy of all...
Προβολές: 25906

Click tracking

Keeping track of the clicks on your email's links is essential to measure your users' interaction. With our tool you will get this...
Προβολές: 26097

DKIM

DKIM stands for Domain Keys Identification Mail and is an email authentication service: simply put, it prevents people to fake their identities...
Προβολές: 27856

Open tracking

What is the open rate of your emails? And who exactly opened them? This metric is clearly essential to understand the efficiency of an email...
Προβολές: 25812

Templates

This tool allows you to add some design parts to your email body, at the beginning and at the end. It can be a huge help for email design: for...
Προβολές: 25741

Unsubscribe link

Putting an unsubscribe link in your footer means to simplify process of opt out from your list: the user who doesn't want to receive other...
Προβολές: 33435

BCCS
The BCCS tool is an effective way to keep track of any email you send out. Enabling this option...
Προβολές: 25906
Click tracking
Keeping track of the clicks on your email's links is essential to measure your users'...
Προβολές: 26097
DKIM
DKIM stands for Domain Keys Identification Mail and is an email authentication service: simply...
Προβολές: 27856
Open tracking
What is the open rate of your emails? And who exactly opened them? This metric is clearly...
Προβολές: 25812
Templates
This tool allows you to add some design parts to your email body, at the beginning and at the...
Προβολές: 25741
Unsubscribe link
Putting an unsubscribe link in your footer means to simplify process of opt out from your list:...
Προβολές: 33435