Γνωσιακή Βάση

Incredimail

Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting Incredimail up to work with turboSMTP server.

 
1 - Open Incredimail software and click on “Email Accounts” from the mail Tools Menu:
 
incredimail-smtp-1
 
 
2 - Then click on “Properties” button:
 
incredimail-smtp-2
 
 
3 - Fill the Outgoing mail server field with our server name “pro.turbo-smtp.com”.

Then check the Authentication box and click on “More Settings” button:
 
incredimail-smtp-3
 
 
4 - In this window you can enter your turboSMTP login details:
 
incredimail-smtp-4
 
 
5 - Clicking on “Advanced” label you will set port number (465) and check SSL box.

incredimail-smtp-5

Διαβάστε Επίσης

Android (Προβολές: 88423)
Android (Προβολές: 88423)
Microsoft Outlook 2007 (Προβολές: 138271)
Microsoft Outlook 2007 (Προβολές: 138271)
Atomic Mail (Προβολές: 105880)
Atomic Mail (Προβολές: 105880)
Apple Mail 3.x (Προβολές: 123496)
Apple Mail 3.x (Προβολές: 123496)
Email client Set up (General Information) (Προβολές: 149706)
Email client Set up (General Information) (Προβολές: 149706)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου