Γνωσιακή Βάση

34. Can I use as a sender a different email address from the one I subscribed with?

Yes, you can: you can put as a sender address whichever email address you want and keep using turboSMTP.

Remember anyhow that you must sign up with a proprietary email address (i.e., info@yoursite.com) and configure your DKIM/SPF records accordingly.

Διαβάστε Επίσης

32. How can I get notified of my bounce? (Προβολές: 115798)
32. How can I get notified of my bounce? (Προβολές: 115798)
10. Can I pay via wire transfer? (Προβολές: 132401)
10. Can I pay via wire transfer? (Προβολές: 132401)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου