Γνωσιακή Βάση

Don't subscribe with a free email account (such as Gmail, Yahoo, Hotmail)

turboSMTP will not consider subscriptions made with free email providers like Gmail, Hotmail, Yahoo! or the likes.

The reason is simple: such free accounts are very often used by spammers to deliver scam messages and don't allow to configure DKIM and SPF to ensure the highest delivery rate. Since we have to protect the efficacy of our servers (and, consequently provide the best service for our clients) we are going to refuse all registration proposals coming from free email accounts.

To get accepted by turboSMTP it's thus necessary to have an account related to an owned and real domain (such as info@yoursite.com).

Διαβάστε Επίσης

Have your own domain as a sender (Προβολές: 120966)
Have your own domain as a sender (Προβολές: 120966)
Have a website (Προβολές: 119593)
Have a website (Προβολές: 119593)
Have an unsubscribe process (Προβολές: 119872)
Have an unsubscribe process (Προβολές: 119872)
Mailing list best practice (Προβολές: 115360)
Mailing list best practice (Προβολές: 115360)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου