Γνωσιακή Βάση

Atomic Mail

Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting Incredimail up to work with turboSMTP.

1 - Open Atomic Mail, go to "Common Settings" in the "Settings" menu, and click on the "SMTP" label. Then choose "External SMTP only":

atomic mail smtp configuration2

2 - Click on the "+" icon to add another SMTP server. The following window will appear:

atomic mail turbosmtp configuration

3. Enter the following parameters:

  • SMTP server: pro.turbo-smtp.com
  • Port number (just on the right of the server name): 465
  • Authentication: set your turboSMTP username and password
  • Encryption: flag "SSL" and enter your username and password

4. Click OK and save the settings.

Διαβάστε Επίσης

Microsoft Outlook Express 6.0 (Προβολές: 165354)
Microsoft Outlook Express 6.0 (Προβολές: 165354)
Incredimail (Προβολές: 121452)
Incredimail (Προβολές: 121452)
Android (Προβολές: 97597)
Android (Προβολές: 97597)
SendBlaster 2.x and 3.0 (Προβολές: 187073)
SendBlaster 2.x and 3.0 (Προβολές: 187073)
Microsoft Windows Live Mail 2009-2011 (Προβολές: 226949)
Microsoft Windows Live Mail 2009-2011 (Προβολές: 226949)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου