Hjälpcentral

FAQ

Kan jag hantera mitt konto på webben?

Jo – i kontohanteringsområdet kan du kontrollera allt som har att göra med din beställning till turboSMTP:

  • Hantera dina detaljer
  • Ladda ner räkningar
  • Ändra på dina aktiva beställningar
  • Be om hjälp genom supportärendesystemet
  • Läs all e-post som skickats till dig av vårt system
  • Se statistik över dina skickade meddelanden i realtid
  • Granska meddelanden i din kö

Hjälpte svaret dig?

Läs även
6. Is the email address with which I signed up the only one that I can use as a sender?
No, not at all. You are free to use any other email address as a sender for your mailings, besides of course the one used...
Visningar: 39504
16. Can I configure my DKIM and SPF to get the highest delivery rates?
Sure you can! In fact, we highly recommend it. It's extremely important to make the most of...
Visningar: 267056
32. How can I get notified of my bounce?
It’s easy: from your Dashboard, click on “Settings” and then “Global Settings”... ... then...
Visningar: 31711
25. I cannot configure the DNS of my domain. How can I do?
Configuring the DNS domain of the website from which you send your emails, inserting the SPF and DKIM authentication strings,...
Visningar: 71921
35. Why my free account has been closed?
turboSMTP cares about the quality of service for all its customers, even those who enjoy a free account. We reserve the right...
Visningar: 30329