Γνωσιακή Βάση

SendBlaster 2.x and 3.0

Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting SendBlaster up to work with turboSMTP server.


A) First of all, open SendBlaster and you’ll see the main screen:
 
sendblaster-smtp-1
 
 
B) Then click on “Send” button from the left side menu
 
sendblaster-smtp-2
 
 
C) Fill the turboSMTP configuration info (click on the image to enlarge it):

turboSMTP sendblaster
 
1. Click on "Use SMTP Server"
2. Set "pro.turbo-smtp.com" as SMTP Server
3. Flag "Authentication required".
4. Insert  the email address you used to subscribe to our service (username)
5. Insert the passwordwe sent you by email during registration.
6. Set 465 Port and flag SSL.
 
D) Once finished, check connection with our server:
 
sendblaster-smtp-4
 
 
 

Διαβάστε Επίσης

Android (Προβολές: 111069)
Android (Προβολές: 111069)
Incredimail (Προβολές: 138749)
Incredimail (Προβολές: 138749)
Apple Mail 3.x (Προβολές: 147945)
Apple Mail 3.x (Προβολές: 147945)
Email client Set up (General Information) (Προβολές: 201550)
Email client Set up (General Information) (Προβολές: 201550)
Microsoft Outlook 2007 (Προβολές: 173912)
Microsoft Outlook 2007 (Προβολές: 173912)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου