Γνωσιακή Βάση

Is there a minimum amount I must earn before I get paid?

Yes, you will need to accumulate USD 100.00 or EUR 100,00 before you will be paid.

If you have not accumulated USD 100.00 or EUR 100,00 in a payment period, your commissions will be rolled-over to the next one, and they will continue to roll-over until you have accumulated the minimum payout.

Διαβάστε Επίσης

How does the affiliate program work? (Προβολές: 92087)
How does the affiliate program work? (Προβολές: 92087)
When do I get paid? (Προβολές: 92451)
When do I get paid? (Προβολές: 92451)
Who can I contact for more information? (Προβολές: 94257)
Who can I contact for more information? (Προβολές: 94257)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου