Γνωσιακή Βάση

Apple Mail 3.x

Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting Apple Mail 3.x up to work with turboSMTP server.

  1. Open Apple Mail.
  2. Click 'Mail', and then select 'Preferences...'

   apple-mail-01_400
  3. Open the 'Accounts' tab.
  4. Click the 'Server Settings' button.

   apple-mail-02_400
  5. In the 'Outgoing Mail Server' box, enter pro.turbo-smtp.com

Then:

 1. Make sure that 'Use Secure Sockets Layer (SSL)' is disabled.
 2. Leave default SMTP Port 25.*
 3. Choose password in the 'Authentication' section.
 4. In the field 'User Name' type your turboSMTP username (your email that you have registered with us).
 5. In the field 'Password' type your turboSMTP password (the password you provided during registration).

  apple-mail-03
 6. Click the 'OK' button.

*IMPORTANT NOTE

Many ISPs are now blocking traffic on default SMTP port 25. To avoid this restriction you can:

 1. Change your turboSMTP port to 587 or 2525.
 2. Enable SMTP secure authentication (SSL) and use port 465 or 25025.

Be sure that your firewall is not blocking these ports.

Διαβάστε Επίσης

Microsoft Windows Mobile 6.0 (Smartphone) (Προβολές: 133954)
Microsoft Windows Mobile 6.0 (Smartphone) (Προβολές: 133954)
Microsoft Outlook Express 6.0 (Προβολές: 182272)
Microsoft Outlook Express 6.0 (Προβολές: 182272)
Microsoft Outlook 2007 (Προβολές: 172054)
Microsoft Outlook 2007 (Προβολές: 172054)
Android (Προβολές: 109878)
Android (Προβολές: 109878)
Mozilla Thunderbird 3.0 (Προβολές: 866209)
Mozilla Thunderbird 3.0 (Προβολές: 866209)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου