Γνωσιακή Βάση

Who can become an affiliate?

Whether you run a large commercial web site or a small personal blog, you are welcome to apply to join the program. We also welcome owners of opt-in email newsletters.

All applications are automatically approved, but we reserve the right to reject or terminate affiliate relationship deemed unacceptable based on our sole discretion.

Expressly Prohibited Content and Practices:

  • Violence.
  • Discrimination based on sex, race, religion, nationality, disability or sexual orientation.
  • Illegal activities. 
  • Violation of intellectual property.
  • Use of parasite software. We do not permit affiliates to promote using downloadable applications or software that redirects traffic.

Διαβάστε Επίσης

Can I keep track of how much I am earning? (Προβολές: 106705)
Can I keep track of how much I am earning? (Προβολές: 106705)
How does the affiliate program work? (Προβολές: 108873)
How does the affiliate program work? (Προβολές: 108873)
What kind of promotion is prohibited? (Προβολές: 109693)
What kind of promotion is prohibited? (Προβολές: 109693)
When do I get paid? (Προβολές: 109849)
When do I get paid? (Προβολές: 109849)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου