Γνωσιακή Βάση

Microsoft Outlook 2007

Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting Microsoft Windows Outlook 2007 up to work with turboSMTP server.

(Remember anyhow that Outlook is not the best tool for email marketing, having been created primarily for one-to-one messages and not for mass email sending. That's why we strongly recommend that you rely on a dedicated sending software like SendBlaster: it's the best way to manage your email campaigns & lists!)

  1. Open Microsoft Outlook 2007.
  2. Select 'Account Settings...' from the 'Tools' Menu.

   immagine1-mod_400
  3. Select your email account.
  4. Click on the "Change" button.

   immagine2-mod_400
  5. Insert pro.urbo-smtp.com in the 'Outgoing mail server (SMTP)' field.

Then:

 1. Click the 'More Settings...' button.

  outlook-2007-03_400

 2. Select the 'Outgoing Server' tab.
 3. Check the 'My outgoing server (SMTP) requires authentication' box.
 4. Select 'Log on using'.
 5. Enter the turboSMTP username (your email that you have registered with us) and password you supplied when you signed up.
 6. Check the 'Remember password' option.
 7. Do not enable 'My outgoing server (SMTP) requires authentication'.

  immagine4-mod_400
 8. Set the SMTP port to 25 in the "Outgoing server (SMTP)' tab. *
 9. Do not check 'This server requires an encrypted connection (SSL)'.

  outlook-2007-05_400
 10. Click 'Ok', 'Next >' and then the 'Finish' button.

 

*IMPORTANT NOTE

Many ISPs are now blocking traffic on default SMTP port 25. To avoid this restriction you can:

 1. Change your turboSMTP port to 587 or 2525.
 2. Enable SMTP secure authentication (SSL) and use port 465 or 25025.

Be sure that your firewall is not blocking these ports.

Διαβάστε Επίσης

SendBlaster 2.x and 3.0 (Προβολές: 204559)
SendBlaster 2.x and 3.0 (Προβολές: 204559)
Email client Set up (General Information) (Προβολές: 194686)
Email client Set up (General Information) (Προβολές: 194686)
Atomic Mail (Προβολές: 129908)
Atomic Mail (Προβολές: 129908)
Microsoft Windows Live Mail 2009-2011 (Προβολές: 245011)
Microsoft Windows Live Mail 2009-2011 (Προβολές: 245011)
Android (Προβολές: 107726)
Android (Προβολές: 107726)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου