Hjälpcentral

FAQ

Hur många e-poster kan jag skicka per dag? Vad är maximistorleken på bifogade filer?

Våra servrar hanterar miljontals e-poster varje dag, så antalet e-poster som kan skickas under 24 timmar är mycket hög. Men det finns begränsningar och aspekter som man inte bör glömma, “Tyngden” av dina bifogade filer, eller hastigheten av din uppkoppling kan spela en stor roll i antalet e-poster som kan skickas. Maximistorleken för bifogade filer i e-poster är 1MB per styck. Om du vill skicka e-post som överskrider denna gräns bör du kontakta vårt tekniska understöd.

Hjälpte svaret dig?

Läs även
13. Do you offer a Free Trial?
Yes, all new registered users will be able to send 6.000 emails per month for free (with a maximum rate of 200 emails per day),...
Visningar: 80586
32. How can I get notified of my bounce?
It’s easy: from your Dashboard, click on “Settings” and then “Global Settings”... ... then...
Visningar: 40216
Jag vill byta min plan. Kan jag göra det?
Absolut! Du kan närsomhelst byta planen du för tillfället beställer. Logga in till ditt konto, välj...
Visningar: 130503
7. How can I ask the permission to send a newsletter?
A mass emailing is valid and useful only if it's permission-based. However, you can send a first welcome email also...
Visningar: 74827
35. Why my free account has been closed?
turboSMTP cares about the quality of service for all its customers, even those who enjoy a free account. We reserve the right...
Visningar: 38931