Baza wiedzy

Mj ISP blokuje wiadomo?ci wychodz?ce na porcie 25. Co mog? zrobi??

W przypadku gdy port 25 (domy?lny port dla SMTP) jest blokowany, mo?esz wybra? port alternatywny. Sugerujemy skorzystanie z portów 587 lub 2525 dla zwyk?ego SMTP, a porty 465 lub 25025 w przypadku korzystania z SMTP z SSL


Czy odpowiedź była pomocna?

Dodaj do ulubionych
Wydrukuj ten artykuł