Baza wiedzy

server smtp service - smtp service - 16. Can I configure my DKIM and SPF to get the highest delivery rates?

FAQ

16. Can I configure my DKIM and SPF to get the highest delivery rates?

Sure you can! In fact, we highly recommend it. It's extremely important to make the most of turboSMTP's services and guarantee the highest deliverability.

Plus, it will minimize the references to turboSMTP in the header of your sent emails. And it's 100% free.

===========================

IMPORTANT NOTE

Please configure manually your DKIM and SPF only if you are skilled enough: that is, if you are familiar with these strings and you can edit your domain's DNS settings. If you're not sure how to manage them, ask your hosting company.

If your provider doesn't allow you to modify your DNS records, you can create another domain from which to send emails, as explained here.

===========================

DKIM AND SPF SETUP


Add the following DNS records in the control panel of the domain you are going to use as "sender":

SPF record

This is a TXT record that should be added to the domain of the envelope address (example.com):

v=spf1 include:turbo-smtp.com ?all

DomainKey/DKIM records

Two records that should be added to the subdomains "turbo-smtp._domainkey" and "turbo-smtp._domainkey.email"

They can be added as TXT records as follows:

 

RegionValue

turbo-smtp._domainkey

k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDT3MWLni6so1q9eQggRYBCLHFjohZkCnYHH8gZNDBm6zRrodRVpWpJQW7x3cWWiuBhS1X0IfBB80l5tqFa+yc+mVgnk8tkUzOHFbPQPp4fi7egTpMtsQW/ZMrxw73SItNvPr72qvJTYZNPxarMx+ULjEWybcfEdXHPY8jslGcpCwIDAQAB

turbo-smtp._domainkey.email

k=rsa; p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDT3MWLni6so1q9eQggRYBCLHFjohZkCnYHH8gZNDBm6zRrodRVpWpJQW7x3cWWiuBhS1X0IfBB80l5tqFa+yc+mVgnk8tkUzOHFbPQPp4fi7egTpMtsQW/ZMrxw73SItNvPr72qvJTYZNPxarMx+ULjEWybcfEdXHPY8jslGcpCwIDAQAB

Czy odpowiedź była pomocna?

Przeczytaj również
Czy mogę korzystać z turboSMTP kiedy jest w podróży za granicą?
Tak, możesz dalej wysyłać emaile z turboSMTP, tak jak byś był w domu. Raz konfigurujesz, a potem to działa… z...
Widoki: 179878
Co to jest turboSMTP?
turboSMTP to profesjonalna usługa wysyłania wiadomości (SMTP), która pozwala na śledzenie i wysłanie emaili z...
Widoki: 202672
Jak śledzę wysłane emaile?
turboSMTP pozwala na śledzenie jakie wiadomości zostały pomyślnie wysłane a które nie. Po zalogowaniu, wybierz...
Widoki: 219269
34. Can I use as a sender a different email address from the one I subscribed with?
Yes, you can: you can put as a sender address whichever email address you want and keep using turboSMTP.Remember anyhow that...
Widoki: 90553
Ile wiadomości mogę wysłać w ciągu dnia? Jaki jest maksymalny rozmiar załącznika?
Nasze serwery przetwarzają milion wiadomości w ciągu dnia, także ilość wiadomości, które mogą zostać wysłane w...
Widoki: 216131