Γνωσιακή Βάση

Η γνωσιακή βάση δεδομένων οργανώνεται σε διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε μία κατηγορία από τις ακόλουθες ή ψάξτε στην γνωσιακή βάση δεδομένων για απάντηση στο ερώτημά σας.

’ρθρα

Alert settings

In this page you can set an alert that will be delivered to your email address when you reach a certain percentage of the whole credit. So you...
Προβολές: 32162

IP settings

IP (Internet Protocols) addresses are unique numbers assigned to any device that connects to the internet. Any SMTP server delivers emails using a...
Προβολές: 34633

Language settings

Here you can configure the language of your turboSMTP account, choosing among English, French, German, Hebrew, Italian, Portuguese, Russian and...
Προβολές: 32897

SMTP Settings

To make turboSMTP at work and start sending emails you must configure your mail client or software (like Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook,...
Προβολές: 37254

Sub account White Label settings

If you have opened a sub account and are an official turboSMTP reseller, you probably want to customize the product with your logo and company...
Προβολές: 33424

Alert settings
In this page you can set an alert that will be delivered to your email address when you reach a...
Προβολές: 32162
IP settings
IP (Internet Protocols) addresses are unique numbers assigned to any device that connects to the...
Προβολές: 34633
Language settings
Here you can configure the language of your turboSMTP account, choosing among English, French,...
Προβολές: 32897
SMTP Settings
To make turboSMTP at work and start sending emails you must configure your mail client or...
Προβολές: 37254
Sub account White Label settings
If you have opened a sub account and are an official turboSMTP reseller, you probably want to...
Προβολές: 33424