Γνωσιακή Βάση

Email client Set up (General Information)

Below are the settings that are needed to configure an email client with turboSMTP:

SMTP Server: pro.turbo-smtp.com

SMTP Authentication: Enabled

SMTP Username: your turboSMTP Username (the email address you have registered with your turboSMTP account)

SMTP Password: your turboSMTP Password (the password you supplied when you signed up)

SMTP Port: 25 or 587 or 2525

**If you want a secure connection (SSL) use port 465 or 25025 **

Go back to see step-by-step tutorials on how to configure Microsoft Office 2007, Windows Mail, Mozilla Thunderbird, etc.

PAY ATTENTION: if you need to send mass email newsletters, you shouldn't use turboSMTP putting all addresses in CC/CCN. This may cause delivery issues. We therefore suggest to use a professional email sender like SendBlaster.

Διαβάστε Επίσης

Apple iPhone/iPod touch (Προβολές: 155417)
Apple iPhone/iPod touch (Προβολές: 155417)
SendBlaster 2.x and 3.0 (Προβολές: 194561)
SendBlaster 2.x and 3.0 (Προβολές: 194561)
Microsoft Windows Mobile 6.0 (Smartphone) (Προβολές: 125030)
Microsoft Windows Mobile 6.0 (Smartphone) (Προβολές: 125030)
Atomic Mail (Προβολές: 122995)
Atomic Mail (Προβολές: 122995)
Microsoft Outlook 2007 (Προβολές: 158775)
Microsoft Outlook 2007 (Προβολές: 158775)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου