Γνωσιακή Βάση

Γνωσιακή Βάση

Η γνωσιακή βάση δεδομένων οργανώνεται σε διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε μία κατηγορία από τις ακόλουθες ή ψάξτε στην γνωσιακή βάση δεδομένων για απάντηση στο ερώτημά σας.

Αναζήτηση

’ρθρα

Android
Please follow these detailed instructions for setting any Android smartphone up to work with turboSMTP.
Προβολές: 73186
SendBlaster 2.x and 3.0
Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting SendBlaster up to work with turboSMTP server....
Προβολές: 154201
Apple iPhone/iPod touch
Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting Apple iPhone/iPod touch up to work with turboSMTP...
Προβολές: 117815
Atomic Mail
Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting Incredimail up to work with turboSMTP. 1...
Προβολές: 91154
Apple Mail 3.x
Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting Apple Mail 3.x up to work with turboSMTP server....
Προβολές: 108583
Email client Set up (General Information)
Below are the settings that are needed to configure an email client with turboSMTP: SMTP Server: pro.turbo-smtp.com SMTP...
Προβολές: 129999
Incredimail
Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting Incredimail up to work with turboSMTP server....
Προβολές: 94852
Microsoft Windows Mobile 6.0 (Smartphone)
Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting Microsoft Windows Mobile 6 up to work with turboSMTP...
Προβολές: 98230
Microsoft Outlook Express 6.0
Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting Microsoft Windows Outlook Express 6.0 up to work...
Προβολές: 136908
Microsoft Outlook 2007
Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting Microsoft Windows Outlook 2007 up to work with...
Προβολές: 120046
Microsoft Windows Live Mail 2009-2011
Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting Microsoft Windows Live Mail 2009 up to work with...
Προβολές: 192533
Mozilla Thunderbird 3.0
Please follow the detailed instructions with screenshots below for setting Mozilla Thunderbird 3.0 up to work with turboSMTP...
Προβολές: 142346