Γνωσιακή Βάση

Γνωσιακή Βάση

Η γνωσιακή βάση δεδομένων οργανώνεται σε διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε μία κατηγορία από τις ακόλουθες ή ψάξτε στην γνωσιακή βάση δεδομένων για απάντηση στο ερώτημά σας.

Αναζήτηση

’ρθρα

Do I have to agree to your Terms of Service?
Yes. You must agree to our affiliate Terms of Service.Signing up to our affiliate program (in the Avangate website)...
Προβολές: 51887
Affiliate Program Terms and Conditions
By signing up as an affiliate with turboSMTP, you agree to the following Terms of Service   Please find the affiliate...
Προβολές: 48650
Can I keep track of how much I am earning?
Sure. You can access to your affiliate area anytime and track your earnings in real-time.
Προβολές: 46809
Does it cost anything to become a turboSMTP affiliate?
No, our affiliate program is absolutely free to join! No minimum sales requirement, and there are no hidden charges whatsoever.
Προβολές: 46172
How does the affiliate program work?
Once registered as an affiliate, you simply have to generate your affiliate text links and place them on your website...
Προβολές: 48652
How will I get paid?
We will pay you all your commissions via PayPal or Wire transfer.
Προβολές: 47630
Is there a minimum amount I must earn before I get paid?
Yes, you will need to accumulate USD 100.00 or EUR 100,00 before you will be paid.If you have not accumulated USD 100.00 or EUR...
Προβολές: 47997
What is your commission rate?
For standard affiliates, our commission rate is 10%.Premium affiliates earn a higher negotiated commission.  A "Premium...
Προβολές: 48307
What kind of promotion is prohibited?
You are prohibited from posting affiliate links on online forums, trademark bidding, and send unsolicited email (aka spam)...
Προβολές: 46332
When do I get paid?
We pay on a Net-30 basis. Meaning that all revenues earned in any given month are calculated at the end of the month and paid...
Προβολές: 49439
Who can become an affiliate?
Whether you run a large commercial web site or a small personal blog, you are welcome to apply to join the program. We...
Προβολές: 45557
Who can I contact for more information?
If you need more information, please contact us here.
Προβολές: 47826