Γνωσιακή Βάση

FAQ

7. How can I ask the permission to send a newsletter?

A mass emailing is valid and useful only if it's permission-based. However, you can send a first welcome email also to people who haven't given their permission yet, asking if they would like to subscribe to your newsletter.

You can do that using the following ready-made form and filling it with your information. Please note that this is a very general template, so do customize it as you like add any kind of relevant content that may help the reciepient to opt-in.

Subject: Brand New Offers


Dear [recipient]

this is a welcome message by [Company name]. We have a wide range of products and offers about [your field of activity] and we constantly try to be one of the best companies in the field.

If you want to receive a periodic newsletter about our activities, please answer to this message to opt-in. We will not share your information with anyone else and you will be able to unsubscribe in any moment.

Best wishes,

[Name and surname
Company name
]

If you choose not to subscribe, you will not receive other emails by us.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Διαβάστε Επίσης
Τι γίνεται αν θέλω να ακυρώσω το μηνιαίο μου πακέτο;
Για να διασφαλιστεί η...
Προβολές: 112122
31. How can I submit a support ticket?
There's two way to submit a ticket to get support from our staff. 1. From your Dashboard click on the orange button...
Προβολές: 42245
Τι είναι η turboSMTP;
Η turboSMTP είναι μια...
Προβολές: 136598
36. How can I change my password?
You can reset your account password in the following few steps: Log in to your dashboard here:...
Προβολές: 35363
32. How can I get notified of my bounce?
It’s easy: from your Dashboard, click on “Settings” and then “Global Settings”... ... then...
Προβολές: 41627