Γνωσιακή Βάση

? ISP ??? ??? ????????? ??? ?????????? ???????????? ???? ???? 25. ?? ????? ?? ????;

Στην περ?πτωση που η θ?ρα 25 (προεπιλεγμ?νη θ?ρα για το SMTP) ε?ναι μη επιτρεπτ?, μπορε?τε να επιλ?ξετε μια εναλλακτικ? θ?ρα.

Συνιστο?με να χρησιμοποι?σετε την θ?ρα 587 ? την 2525 για απλ? SMTP, και την θ?ρα 465 ? 25025 ?ταν χρησιμοποιε?τε SMTP με SSL.

Διαβάστε Επίσης

13. Do you offer a Free Trial? (Προβολές: 199916)
13. Do you offer a Free Trial? (Προβολές: 199916)
10. Can I pay via wire transfer? (Προβολές: 168426)
10. Can I pay via wire transfer? (Προβολές: 168426)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου