Γνωσιακή Βάση

Is there a minimum amount I must earn before I get paid?

Yes, you will need to accumulate USD 100.00 or EUR 100,00 before you will be paid.

If you have not accumulated USD 100.00 or EUR 100,00 in a payment period, your commissions will be rolled-over to the next one, and they will continue to roll-over until you have accumulated the minimum payout.

Διαβάστε Επίσης

How will I get paid? (Προβολές: 112591)
How will I get paid? (Προβολές: 112591)
What kind of promotion is prohibited? (Προβολές: 111244)
What kind of promotion is prohibited? (Προβολές: 111244)
What is your commission rate? (Προβολές: 111599)
What is your commission rate? (Προβολές: 111599)
Can I keep track of how much I am earning? (Προβολές: 108171)
Can I keep track of how much I am earning? (Προβολές: 108171)

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;


Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Προσθήκη στα Αγαπημένα
Εκτύπωση Αυτού του ’ρθρου