Γνωσιακή Βάση

Η γνωσιακή βάση δεδομένων οργανώνεται σε διαφορετικές κατηγορίες. Επιλέξτε μία κατηγορία από τις ακόλουθες ή ψάξτε στην γνωσιακή βάση δεδομένων για απάντηση στο ερώτημά σας.

’ρθρα

Don't subscribe with a free email account (such as Gmail, Yahoo, Hotmail)

turboSMTP will not consider subscriptions made with free email providers like Gmail, Hotmail, Yahoo! or the likes.The reason is simple: such...
Προβολές: 57012

Have a website

The website URL field is required to set up a new turboSMTP account, but there are lots of valid options for this field. Here are some alternatives...
Προβολές: 93246

Have an unsubscribe process

When a subscriber on your list declines to receive further communications, it's called an unsubscribe. CAN-SPAM and...
Προβολές: 94196

Have your own domain as a sender

To get accepted by turboSMTP you need to use a From email address hosted at a domain that you own and can access. This will help keep your...
Προβολές: 96116

Mailing list best practice

The best way to grow an email list is to do it slowly and organically, so that the contacts are really engaged and can become the top notch...
Προβολές: 90096

Don't subscribe with a free email account (such as Gmail, Yahoo, Hotmail)
turboSMTP will not consider subscriptions made with free email providers like Gmail,...
Προβολές: 57012
Have a website
The website URL field is required to set up a new turboSMTP account, but there are lots of valid...
Προβολές: 93246
Have an unsubscribe process
When a subscriber on your list declines to receive further communications, it's called an...
Προβολές: 94196
Have your own domain as a sender
To get accepted by turboSMTP you need to use a From email address hosted at a domain that...
Προβολές: 96116
Mailing list best practice
The best way to grow an email list is to do it slowly and organically, so that the contacts are...
Προβολές: 90096